In hoeverre de vereniging het seizoen 2019//2020 activiteiten m.b.t. de jeugd gaat ondernemen is nog niet bekend.

Nadere informatie bij Frans Deckers 06-13640505