Op donderdagavonden vinden in Hotel De Druiventros van 19.00 tot 20.00 uur jeugdschaakactiviteiten plaats onder begeleiding van ervaren clubschakers.

Nadere informatie bij Frans Deckers 06-13640505